НОВОСТИ Çap et 430
29.10.2019 / Важные события
“Geosciences of Azerbaijan Volume I: Economic Geology and Applied Geophysics” kitabı Web of Science bazasına daxil olmuşdur

“Geosciences of Azerbaijan Volume I: Economic Geology and Applied Geophysics” kitabları Web of Science Core Collection bazasının "Kitab İstinad İndeksi" kateqoriyasında indekslənmişdir.


Müəlliflər: Akademik Akif Əlizadə, Akademik İbrahim Quliyev, Akademik Fəxrəddin Qədirov, Lev Eppelbaum

Адрес:

AZ1001, г.Баку, ул. Истиглалийят, 30, 5-й этаж, кабинеты № 501, 502, 503, 504, 508

Э-адрес:

eti@science.az

Телефон:

(+994 12) 492 65 31

Факс:

(+994 12) 4926670

Copyright © 2006-2018 Институт Информационных Технологий НАНА