XƏBƏRLƏR Çap et 729 Arxiv
29.10.2019 / Mühüm hadisələr
"Noise Control of the Beginning and Development Dynamics of Accidents" kitabı Web of Science bazasına daxil olmuşdur

Akademik Telman Əliyevin "Noise Control of the Beginning and Development Dynamics of Accidents" adlı kitabı Web of Science Core Collection bazasının "Kitab İstinad İndeksi" kateqoriyasında indekslənmişdir.

Monoqrafiyada akademik T. Əliyevin son 20 ildə noise texnologiyaları sahəsində apardığı elmi tədqiqatların nəticələri öz əksini tapmışdır. Əsərdə obyektlərin qəza vəziyyətinə keçməsinin gizli dövrünün başlanğıcının  Noise nəzarəti və inkişaf dinamikasının yeni texnologiyaları və sistemləri təklif olunur.

Noise nəzarət texnologiyalarının tətbiqi ilə müxtəlif intelektal sistemlərin qurulması prinsipləri neft və qaz obyektlərində, qazma prosesində, stasionar dəniz neft platformalarında, kompressor stansiyalarında, nəqliyyat, aviasiya, energi, tikinti, seysmologiya və tibbdə tətbiq edilməsi mümkünlüyünün nümunələri verilmişdir.

Eyni zamanda göstərilmişdir ki, noise texnologiyalarından istifadə etməklə, küylü təsadüfi siqnalların ənənəvi üsullarla analizi nəticələrinin dəqiqliyini artırmaq mümkündür.

Ünvan:

AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30, 5-ci mərtəbə, 503, 504 nömrəli otaqlar

E-poçt:

eti@science.az

Telefon:

(+994 12) 492 65 31

Faks:

(+994 12) 4926670

Copyright © 2006-2018 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu