Kazımov Fail Mail oğlu Çap et

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respubliksı, Lerik rayonu 

 

Təvəllüdü

 01 noyabr 1983-cü il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Elmi dərəcəsi

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-    ixtisas şifri

-    ixtisasın adı

-    mövzunun ad

 

  5307.01

İqtisadi nəzəriyyə

“Milli gəlirin qeyri-bərabər bölgüsü və onun tənzimlənməsinin fiskal mexanizmi”

- Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-    xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-    beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

4

Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

-    elmlər doktorlarının sayı

 

Elmi əsərlərinin adları

1.      Təbii sərvətlərlə zəngin ölkələrdə büdcə-vergi siyasətinin gəlir bərabərsizliyinə və tarazlı inkişafa təsiri// “Strateji islahatlar: Qabaqlayıcı vergi siyasəti” Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı 2017,  səh. 388-391

2.      Стимулирующие влияния фискальной политики на экономический рост и налоговые доходы в условиях глобализации. // Экономика и предпринимательство №12(ч.2), 2016, стр. 60-65.

3.      Kazımov F.M. İqtisadi fəaliyyət sahələrində gəlirlərin bölgüsünün qeyri-bərabərliyi və onun makroiqtisadi təsirləri// Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) elmi xəbərləri,  Cild 5, oktyabr-dekabr, 2017, səh. 185-195.

4.      Оценка степени неравенства в распределении национального дохода в Азербайджане (различные методы)// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 3 (часть 1) 2018 г., стр. 16-24

5.      Assessing the degree of inequality in the distribution of national income and its macroeconomic consequences in Azerbaijan. Amazonia Investiga, (2018), 7(17), 85-108

6.      The Impact of Natural Resource Exploitation on Balanced Development with Modified Reproduction Scheme Based on Supply Chain Management, International Journal of Supply Chain Management, 2018, 8 (1), Pg. 438-443

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti

AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 30 

Vəzifəsi

Elm və Təhsil Baş İdarəsinin rəisi 

Xidməti tel.

(+994 12) 4926670 

Mobil tel.

(+994 55) 3466048

Ev tel.

 (+994 12) 4016570

Faks

(+994 12) 4926670 

Elektron poçtu

fail_kazimov@yahoo.com

fail.kazimov@science.az

Ünvan:

AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30, 5-ci mərtəbə, 501, 502, 503, 504, 508 nömrəli otaqlar, AZ1143, , Bakı ş., Hüseyn Cavid küç.,115, 1-ci mərtəbə, 137, 138, 139, 140, 141 və 150 nömrəli otaqlar

E-poçt:

etbi@science.az

Telefon:

(+994 12) 492 65 31

Faks:

(+994 12) 4926670

Copyright © 2006-2018 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu